เปิดรับสมัครนักแข่ง “Chiangmai Circuit Kart Race 2024 Round 2”

เปิดรับสมัครนักแข่งในงาน “Chiangmai Circuit Kart Race 2024 Round 2”
เปิดรับสมัครนักแข่งในงาน “Chiangmai Circuit Kart Race 2024 Round 2”

          จากการแข่งขันโกคาร์ทในงาน “Chiangmai Circuit Kart Race 2024” รอบแรกนั้น มีผลกระแสตอบรับดีมาก โดยมีนักแข่งสมัครเข้ามาหลายสัญชาติ ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ ทำให้เป็นกิจกรรมที่ได้ทั้งความสนุกสนาน และเห็นเทคนิคการขับของแต่ละคน เราจึงได้มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นอีกครั้ง เพื่อมาประลองฝีมือกันอีกรอบ

          ใครที่ชื่นชอบความเร็วบนสนามรถโกคาร์ทเร็วๆ นี้ ขอให้ทุกท่านเตรียมตัวให้พร้อม เพราะทางเชียงใหม่เซอร์กิตได้เปิดรับสมัครนักแข่งโกคาร์ทในงาน “Chiangmai Circuit Kart Race 2024 Round 2” โดยจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Rental Kart และ Racing Kart 4 Stoke (Stock) โดยเปิดรับสมัครจำกัดเพียง 24 คน เท่านั้น

รายละเอียดการสมัคร Chiangmai Circuit Kart Race 2024 Round 2

          สำหรับข้อมูลในการสมัคร Chiangmai Circuit Kart Race 2024 Round 2 รอบนี้ จะมีทั้งรุ่นรถเช่า และรถโกคาร์ทส่วนตัว โดยในแต่ละประเภทจะแบ่งแยกย่อยไปอีก 2 รุ่น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ) การแข่งขันรถ Rental Kart จะมี 2 รุ่น ดังนี้
    1. รุ่น รถเช่า มือสมัครเล่น (Kart Novice)
    2. รุ่น รถเช่า มือโปร (Kart Professional)

ราคาค่าสมัครเพียง 3,000 บาทต่อท่าน เท่านั้น
หมายเหตุ : ผู้ที่แข่งขันรุ่นมือใหม่ สามารถลงสมัครควบในรุ่นโปรได้ โดยชำระค่าสมัครเพิ่มเพียง 2,000 บาท

  2. ) การแข่งขันประเภท Racing Kart 4 Stoke (Stock) จะมี 2 รุ่น ดังนี้

    1. รุ่น Racing Kart 4 Stroke (Stock) Junior (อายุ 11-14 ปี)
    2. รุ่น Racing Kart 4 Stroke (Stock) Senior (อายุ 14 ปี ขึ้นไป)

 ราคาค่าสมัครเพียง 9,500 บาทต่อท่าน

หมายเหตุ : ค่าสมัครรวมยาง Maxxis รุ่น PRIME ใหม่ สำหรับแข่งขัน จำนวนคนละ 1 ชุด

ลิงก์สมัคร : https://bit.ly/3UNC8lZ

เงื่อนไขเพิ่มเติม : 

          รบกวนนักแข่งโกคาร์ททุกท่านมาลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนด หากนักแข่งมาไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด ทางเจ้าหน้าที่ขออนุญาตจับฉลากเลขรถ / กลุ่ม / ตำแหน่งสตาร์ตรถ แทนนักแข่ง  และไม่สามารถเปลี่ยนตัวนักแข่งได้ทุกกรณี

schedule kart race round 2 01
schedule kart race round 2 02

          ทั้งนี้ การรับสมัครนักแข่งจะสิ้นสุดวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับการแข่งขัน Kart Race 2024 Round 2 สามารถติดตามได้จากช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา โดยจะชี้แจงข้อมูลกติกาการแข่งขันให้อย่างชัดเจน