การบริการสำหรับรถส่วนตัวของลูกค้า

Chiangmai Circuit มีบริการดูแลรถ Gokart ส่วนตัวอะไรบ้าง ? บริการรับฝากรถ Go Kart ส่วนตัวและดูแลทำความสะอาดล้างรถให้กับลูกค้า ทางสนามโกคาร์ท Chiangmai Circuit มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บรถโกคาร์ทให้ลูกค้าแต่เฉพาะ รถโกคาร์ท ของคุณเท่านั้นอาคารเก็บรถสำหรับรับฝากรถโกคาร์ทของลูกค้าก่อน ที่เป็นห้องปิดมิดชิด มีชั้นวางโกคาร์ทอย่างเป็นระเบียบ ปลอดภัย มีกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชม.ให้พร้อมก่อนการขับโกคาร์ทหากลูกค้าสนใจสามารถใช้บริการทางร้าน Chiangmai Circuit มีค่าบริการฝากโกคาร์ทส่วนตัวรายวันและเดือน การเช่าฝากรถมีค่าบริการ 100 บาท / วัน และ 1,000 บาท / เดือน ลูกค้าไม่สามารถนำรถเข้าไปเก็บหรือนำออกมาเองได้ ต้องผ่านทางพนักงานสนามเท่านั้นเปิดให้บริการทุกวัน ปลอดภัยจากผู้เชี่ยวชาญด้าน karting โดยเฉพาะ

ฝากโกคาร์ทส่วนตัว
แบบรายวัน

100 บาท / วัน

ฝากโกคาร์ทส่วน
ตัวรายเดือน

1,000 บาท / เดือน

บริการทำความสะอาด
โกคาร์ทส่วนตัว

300 บาท / คัน

*** กรณีลูกค้าฝากรถโกคาร์ทส่วนตัวต้องมาในเวลาทำการ 09.00 น. – 21.00 น. เท่านั้น ***

คำถามที่พบบ่อยสำหรับลูกค้าที่ฝากรถโกคาร์ทส่วนตัวที่สนามโกคาร์ทเชียงใหม่

ลูกค้าต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เบอร์โทรและที่อยู่ติดต่อ ในการทำแบบฟอร์มข้อตกลงการฝากรถ เพื่อใช้ในการจัดเก็บหลักฐานของทางสนามเชียงใหม่เซอร์กิต

ทางเรามีบริการล้างโกคาร์ท ราคาคันละ 300 บาท

มีบริการ ล้างน้ำยา ถู เช็ดภายใน ภายนอก ใช้เวลาไม่เกิน 10-15 นาที

ทางสนามเชียงใหม่เซอร์กิตมีบริการ 100 บาท / วัน และค่าฝากรถรายเดือน 1000 บาท /เดือน